Przejdź do treści

Akademiki na rok 2020/2021

Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się od 15 czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), podania o akademik przyjmowane będą tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na niniejszej stronie (Menu->Wnioski). Elektroniczny formularz podania o akademik należy wypełnić w terminie od 15 czerwca do 3 lipca 2020 r.

Doktoranci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób (elektroniczny formularz dedykowany dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności) i w takim samym terminie, tj. do 3 lipca 2020 r.

Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl lub imię.nazwisko@doktorant.up.krakow.pl Inne maile nie będą przyjmowane przez system. Każdy doktorant po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej.

Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody.
W podanym terminie wnioski powinni składać doktoranci obecnego II, III i IV roku oraz słuchacze I roku Szkoły Doktorskiej. Doktoranci przyjęci na I rok (2020/2021) do Szkoły Doktorskiej będą mogli składać podania od dnia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (system do przyjmowania wniosków będzie cały czas aktywny).
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”. Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz numer konta do wpłat zostaną podane na niniejszej stronie 3 lipca 2020 r.

Podania o akademik rozpatruje Samorząd Doktorantów, pok. 48 A, ul. Podchorążych 2, e-mail: doktor@up.krakow.pl

Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl