Przejdź do treści

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Szanowni Studenci

  Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022 przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line. Procedura ta wymaga od Państwa bardzo starannego i uważnego wypełnienia wniosku. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku, prosimy najpierw przygotować wszystkie potrzebne dokumenty – tak aby stanowiły kompletną całość – a następnie przygotować skany tych dokumentów. Prosimy aby każdy plik miał nadaną taką nazwę, aby można było domyślić się, co to za dokument i czego dotyczy (np. Orzeczenie_o_stopniu _niepełnosprawności….pdf). Zależy nam, aby wszystko zostało przez Państwa prawidłowo wypełnione, a skany wszystkich wymaganych dokumentów załączone do wniosku. Prosimy o bardzo uważne i staranne wypełnianie wniosku i dwukrotne sprawdzenie, czy dołączyli Państwo wszystko, co Państwo chcieli dołączyć do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student. Nie będzie możliwości dołączania dokumentów do już wysłanego wniosku.

  Dane zgłaszającego


  Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Na podstawie § 20 ust. 3 regulaminu stypendialnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, tj. Zarządzenia Nr R/Z.0201-58/2019 Rektora z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wnoszę o przyznanie mi stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022 w związku z posiadanym aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub innym, o którym mowa w § 20 ust. 2 regulaminu stypendialnego) -

  Rodzaj:

  słuchwzrokruchinne

  Orzeczenie wydane na

  do dnia

  Podaj datę powstania niepełnosprawności

  Rodzaj wsparcia w celu wyrównania szans edukacyjnych

  indywidualne zajęcia z języka obcegotłumacz języka migowegoasystent osoby niepełnosprawnejdostosowywanie materiałów dydaktycznychwsparcie konsultanta ds. studentów w kryzysach psychicznychkurs orientacji w przestrzeniinne

  Do ninijeszego wniosku poniżej załączam skan aktualnego orzeczenia.


  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że rok akademicki 2021/2022 będzie moim: rokiem studiów w ogóle i miesiące od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. będą kolejno moimi od do miesiącami studiów w ogóle, włączając w to wszystkie dotychczasowe lata moich studiów, w tym rozpoczęte przeze mnie kierunki studiów na UP i na innych uczelniach.  Okres wakacji (lipiec, sierpień i wrzesień) też się wlicza do liczenia tych miesięcy (1 pełny rok studiów = 12 miesięcy)

  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że (proszę zakreślić właściwe, akapit ten dotyczy tylko cudzoziemców)
  płacę czesne za studianie płacę czesnego za studia