Przejdź do treści

Jestem osobą z orzeczeniem niepełnosprawności

Dane studenta:

Miejsce stałego zamieszkania:

Wniosek:Oświadczenie Odpowiedź
Oświadczam, że odległość od mojego stałego miejsca zamieszkania do Uczelni wynosi (proszę podać odległość w kilometrach)
Krótkie uzasadnienie przyznania miejsca w domu studenckim ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności
Oświadczam, że spełniam dodatkowe uwarunkowania. (UWAGA! Wszelkie fakty dotyczące „dodatkowych uwarunkowań” wymagają załączenia skanu lub zdjęcia dokumentu, który potwierdza konkretne fakty i okoliczności):

Dodaj pliki: