Przejdź do treści

Informacja o przyznanych stypendiach na rok akademicki 2019/2020

(dotyczy doktorantów, którzy studia doktoranckie rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020)

Informujemy, że wszystkie stypendia dla doktorantów zostały wypłacone w dniach 26 – 28 listopada 2019 r. Stypendia zostały wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz dla najlepszych doktorantów przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2019 r. do czerwca 2020 r. (w przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych – pod warunkiem ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez cały ten okres). Stypendia doktoranckie oraz stypendia z dotacji projakościowej przyznane są na okres 12 miesięcy, od października 2019 r. do września 2020 r. Obowiązujące stawki stypendiów można sprawdzić TUTAJ. Stypendia w kolejnych miesiącach będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 14 lutego 2020 r. każdy doktorant, który składał wniosek o stypendium, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną na piśmie. Decyzje będą wysyłane pocztą tradycyjną.