Przejdź do treści

Stawki stypendiów w roku akademickim 2022/2023

* Podstawa naliczania stypendium socjalnego – 1051 zł;
* Stała kwota stypendium socjalnego bez zwiększeń – 1235 zł;
* Kwota stypendium Rektora I stopnia – 1200 zł;
* Kwota stypendium Rektora II stopnia – 1200 zł;
* Kwota stypendium Rektora III stopnia – 1200 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 1800 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 1400 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 1000 zł.

(*) W roku akademickim 2022/2023 nie przyznaje się zwiększeń stypendium socjalnego.

Decyzja Prorektora ds. Studenckich z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stawek stypendiów w roku akademickim 2022/2023 – TUTAJ

(dotyczy doktorantów, którzy studia doktoranckie rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020)

* Podstawa naliczania stypendium socjalnego – 1051 zł;
* Stała kwota stypendium socjalnego bez zwiększeń – 1235 zł;
* Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów – 1200 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 1600 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 1200 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 800 zł.
* Wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych – 800 zł.
* Wysokość stypendium doktoranckiego (60% pensji asystenta) – 1.923 zł.

(*) W roku akademickim 2021/2022 nie przyznaje się zwiększeń stypendium socjalnego.