Przejdź do treści

Stawki stypendiów w roku akademickim 2020/2021

* Podstawa naliczania stypendium socjalnego – 1051 zł;
* Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia – 750 zł;
* Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia – 450 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania* – 250 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu sieroctwa* – 350 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby* – 300 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu klęski żywiołowej* – 300 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu niepełnosprawności  rodzica lub  rodzeństwa* – 300 zł;
* Kwota stypendium Rektora I stopnia – 1200 zł;
* Kwota stypendium Rektora II stopnia – 800 zł;
* Kwota stypendium Rektora III stopnia – 400 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 1200 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 800 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 400 zł.

(*) W  sytuacji,  w  której  student kwalifikuje  się  do  uzyskania zwiększenia stypendium socjalnego z więcej niż jednego tytułu, to otrzymuje kwotę zwiększenia odpowiednią dla tytułu, dla którego przewidziana jest najwyższa możliwa kwota zwiększenia. Kwot zwiększeń nie sumuje się.
Na przykład: Jeżeli student otrzymuje stypendium socjalne i jednocześnie mieszka w akademiku i jest półsierotą, to otrzyma kwotę stypendium socjalnego zwiększoną o 350 zł. Kwoty zwiększenia z tytułu zamieszkania już nie otrzyma, gdyż wynosi ona 250 zł i jest mniej korzystna dla studenta. Również w Wirtualnej Uczelni zobaczy tylko i wyłącznie „zwiększenie z tytułu sieroctwa”, a „zwiększenia z tytułu zamieszkania” nie zobaczy (nawet jak zaznaczył we wniosku kilka powodów zwiększeń, to w WU zobaczy tylko ten, który jest korzystniejszy ze względu na jego wysokość).

(dotyczy doktorantów, którzy studia doktoranckie rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020)

* Podstawa naliczania stypendium socjalnego – 1051 zł;
* Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia – 750 zł;
* Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia – 450 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania* – 250 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu sieroctwa* – 350 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby* – 300 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu klęski żywiołowej* – 300 zł;
* Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa* – 300 zł;
* Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów – 1000 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 1200 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 800 zł;
* Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 400 zł.
* Wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych – 800 zł.
* Wysokość stypendium doktoranckiego (60% pensji asystenta) – 1.923 zł.

(*) W  sytuacji,  w  której  doktorant kwalifikuje  się  do  uzyskania zwiększenia stypendium socjalnego z więcej niż jednego tytułu, to otrzymuje kwotę zwiększenia odpowiednią dla tytułu, dla którego przewidziana jest najwyższa możliwa kwota zwiększenia. Kwot zwiększeń nie sumuje się.
Na przykład: Jeżeli doktorant otrzymuje stypendium socjalne i jednocześnie mieszka w akademiku i jest półsierotą, to otrzyma kwotę stypendium socjalnego zwiększoną o 350 zł. Kwoty zwiększenia z tytułu zamieszkania już nie otrzyma, gdyż wynosi ona 250 zł i jest mniej korzystna dla doktoranta. Również w Wirtualnej Uczelni zobaczy tylko i wyłącznie „zwiększenie z tytułu sieroctwa”, a „zwiększenia z tytułu zamieszkania” nie zobaczy (nawet jak zaznaczył we wniosku kilka powodów zwiększeń, to w WU zobaczy tylko ten, który jest korzystniejszy ze względu na jego wysokość).