Przejdź do treści

Domy studenckie

Domy Studenckie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:
Harmonogram i zasady kwaterowania na rok akademicki 2021/2022 w DS. „Akropol” (MS. AGH) – TUTAJ
Harmonogram kwaterowania na rok akademicki 2021/2022 w DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Zaułek” i DS. „Atol” – TUTAJ
Opłaty za miejsca w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022 – aktualne (Aneks do Zarządzenia Prorektora ds. Studenckich) – TUTAJ
Opłaty za miejsca w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022 (Zarządzenie Prorektora ds. Studenckich) – TUTAJ
Opłaty za miejsca w domach studenckich w roku akademickim 2020/2021 (Zarządzenie Prorektora ds. Studenckich) – TUTAJ
Opłaty za miejsca w domach studenckich w roku akademickim 2020/2021 (Aneks do Zarządzenia Prorektora ds. Studenckich) – TUTAJ
Opłaty za noclegi krótkotrwałe w DS. „Krakowiak” i DS. „Zaułek” w roku akademickim 2020/2021 (Zarządzenie Kanclerza) – TUTAJ

Akademiki na rok 2021/2022. IV tura przyjmowania wniosków.


Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 w ramach IV tury rozpocznie się od 9 września 2021 r. Podania o akademik przyjmowane będą tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://stypendia.up.krakow.pl/wnioski/wniosek-o-akademik/ Podanie należy wypełnić w terminie od 9 do 18 września 2021 r. Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób. Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Studentów prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl. Kandydaci na studia i studenci innych uczelni mogą użyć innego adresu e-mail. Każdy student lub kandydat na studia po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody.

W podanym terminie wnioski mogą składać wszyscy, w tym kandydaci na studia (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie), obecni studenci, studenci studiujący na innych uczelniach, kandydaci na studia na innych uczelniach.
Pod linkiem: http://samorzad.up.krakow.pl/…/ZalacznikNr2_DS_starsze… znajduje się skala punktowa do rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022.
Termin ogłoszenia przydzielonych miejsc: 19 września 2021 r.
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy najpóźniej do 27 września 2021 r. dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która następnie w dniu zakwaterowania do akademika będzie zaliczona na poczet opłaty kaucyjnej za miejsce w domu studenckim.
Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”.
Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”.
Szczegóły dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz numer konta do wpłat podane są stronie Samorządu Studentów. Podania o akademik rozpatruje Samorząd Studentów, pok. 270, ul. Podchorążych 2, nr telefonu do Samorządu: 12 662 6119, e-mail: samorzad@up.krakow.pl
Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl
Podania o akademik dla doktorantów rozpatruje Szkoła Doktorska, ul. Podchorążych 2, pok. 31C, nr telefonu: 12 662 6441, e-mail: szkola_doktorska@up.krakow.pl

Informacja archiwalna z dnia 21 lipca 2021 r. (III tura przyjmowania wniosków o akademiki):

Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 w ramach III tury rozpocznie się od 16 sierpnia 2021 r. Podania o akademik przyjmowane będą tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://stypendia.up.krakow.pl/wnioski/wniosek-o-akademik/ Podanie należy wypełnić w terminie od 16 do 26 sierpnia 2021 r. Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób. Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Studentów prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl. Kandydaci na studia i studenci innych uczelni mogą użyć innego adresu e-mail. Każdy student lub kandydat na studia po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody.

W podanym terminie wnioski mogą składać wszyscy, w tym kandydaci na studia (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie), obecni studenci, studenci studiujący na innych uczelniach, kandydaci na studia na innych uczelniach.
Pod linkiem: http://samorzad.up.krakow.pl/…/ZalacznikNr2_DS_starsze… znajduje się skala punktowa do rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022.
Termin ogłoszenia przydzielonych miejsc: 29 sierpnia 2021 r.
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która następnie w dniu zakwaterowania do akademika będzie zaliczona na poczet opłaty kaucyjnej za miejsce w domu studenckim.
Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”.
Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”.
Szczegóły dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz numer konta do wpłat podane są stronie Samorządu Studentów. Podania o akademik rozpatruje Samorząd Studentów, pok. 270, ul. Podchorążych 2, nr telefonu do Samorządu: 12 662 6119, e-mail: samorzad@up.krakow.pl
Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl
Podania o akademik dla doktorantów rozpatruje Szkoła Doktorska, ul. Podchorążych 2, pok. 31C, nr telefonu: 12 662 6441, e-mail: szkola_doktorska@up.krakow.pl

Informacja archiwalna z dnia 1 lipca 2021 r. (II tura przyjmowania wniosków o akademiki):

Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 w ramach II tury rozpocznie się od 1 lipca 2021 r. Podania o akademik przyjmowane będą tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://stypendia.up.krakow.pl/wnioski/wniosek-o-akademik/ Podanie należy wypełnić w terminie od 1 do 13 lipca 2021 r. Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób. Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Studentów prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl. Kandydaci na studia mogą użyć innego adresu e-mail. Każdy student lub kandydat na studia po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody.

W podanym terminie wnioski powinny składać następujące osoby:

1. Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie);
2. Kandydaci na studia jednolite magisterskie;
3. Studenci studiujący na innych Uczelniach;
4. Studenci, którzy z różnych przyczyn nie złożyli wniosku o akademik w I turze przyjmowania wniosków.

Kandydaci na studia drugiego stopnia podania będą składali w terminie wrześniowym.

Pod linkiem: http://samorzad.up.krakow.pl/…/ZalacznikNr2_DS_starsze… znajduje się skala punktowa do rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022.
Termin ogłoszenia przydzielonych miejsc: 16 lipca 2021 r.
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która następnie w dniu zakwaterowania do akademika będzie zaliczona na poczet opłaty kaucyjnej za miejsce w domu studenckim.
Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”.
Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”.
Szczegóły dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz numer konta do wpłat podane są stronie Samorządu Studentów. Podania o akademik rozpatruje Samorząd Studentów, pok. 270, ul. Podchorążych 2, nr telefonu do Samorządu: 12 662 6119, e-mail: samorzad@up.krakow.pl
Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl
Podania o akademik dla doktorantów rozpatruje Szkoła Doktorska, ul. Podchorążych 2, pok. 31C, nr telefonu: 12 662 6441, e-mail: szkola_doktorska@up.krakow.pl
——————————————————————————————————————————————

Informacja archiwalna z dnia 1 czerwca 2021 r. (I tura przyjmowania wniosków o akademiki):

Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r. Podania o akademik przyjmowane będą tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/74  Do logowania do usługi należy użyć tej samej nazwy użytkownika i hasła, co podczas logowania do systemu Wirtualna Uczelnia. Podanie należy wypełnić w terminie od 1 do 15 czerwca 2021 r. Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób. Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl. Inne maile nie będą przyjmowane przez system. Każdy student po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody.

W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych:
I, II roku studiów pierwszego stopnia;
I roku studiów drugiego stopnia;
III roku studiów pierwszego stopnia 3,5-letnich;
I, II, III, IV roku studiów jednolitych magisterskich oraz wszyscy doktoranci.

Tegoroczni maturzyści oraz studenci rekrutujący się na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia podania będą składali w terminie sierpniowym oraz wrześniowym.

Pod linkiem: http://samorzad.up.krakow.pl/…/ZalacznikNr2_DS_starsze… znajduje się skala punktowa do rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022.
Termin ogłoszenia przydzielonych miejsc: 19 czerwca 2021 r.
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która następnie w dniu zakwaterowania do akademika będzie zaliczona na poczet opłaty kaucyjnej za miejsce w domu studenckim.
Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”.
Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”.
Szczegóły dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz numer konta do wpłat zostaną podane na stronie Samorządu Studentów w dniu 19 czerwca 2021 r. Podania o akademik rozpatruje Samorząd Studentów, pok. 270, ul. Podchorążych 2, nr telefonu do Samorządu: 12 662 6119, e-mail: samorzad@up.krakow.pl
Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl
Podania o akademik dla doktorantów rozpatruje Szkoła Doktorska, ul. Podchorążych 2, pok. 31C, nr telefonu: 12 662 6441, e-mail: szkola_doktorska@up.krakow.pl

Kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram i zasady kwaterowania w poszczególnych domach studenckich Uczelni na rok akademicki 2020/2021:

 • DS. „Za kolumnami” -> TUTAJ
 • DS. „Krakowiak” -> TUTAJ
 • DS. „Zaułek” -> TUTAJ
 • DS. „Atol” -> TUTAJ
 • DS. „Akropol” (Miasteczko Studenckie AGH) -> TUTAJ

Akademiki na rok 2020/2021. Druga i trzecia tura przyjmowania wniosków

Informujemy, że wnioski o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 można składać w następujących dodatkowych terminach:

 • od 1 do 20 sierpnia 2020 r. (ogłoszenie wyników przydziału nastąpi 26 sierpnia)
 • od 1 do 14 września 2020 r. (ogłoszenie wyników przydziału nastąpi 17 września)
 • Wyniki przydziału będzie można sprawdzić na stronie Samorządu Studentów.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), podania o akademik przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na niniejszej stronie (Menu->Wnioski). Elektroniczny formularz podania o akademik należy wypełnić w podanych wyżej terminach.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób (elektroniczny formularz dedykowany dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności) i w takich samych terminach, jak podane wyżej.

Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl Inne maile nie będą przyjmowane przez system. Tylko osoby przyjęte na pierwszy rok studiów mogą posłużyć się swoim prywatnym adresem e-mail. Każdy student, po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza, otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej.

Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2021/2021 znajduje się TUTAJ. Przed złożeniem podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021.
W podanych wyżej terminach wnioski mogą składać wszyscy studenci, zarówno studenci przyjęci na studia, jak i studenci lat starszych.
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy niezwłocznie dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”. Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków),
nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy),
kwota: 445 zł
tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta

Podania o akademik rozpatruje Samorząd Studentów, pok. 270, ul. Podchorążych 2, nr telefonu do Samorządu: 12 662 6119, e-mail: samorzad@up.krakow.pl

Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl

Zasady przydzielania studentom miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 – TUTAJ
Zasady przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 studentom i doktorantom niepełnosprawnym – TUTAJ


Akademiki na rok 2020/2021

Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się od 8 czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), podania o akademik przyjmowane będą tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na niniejszej stronie (Menu->Wnioski). Elektroniczny formularz podania o akademik należy wypełnić w terminie od 8 do 26 czerwca 2020 r.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób (elektroniczny formularz dedykowany dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności) i w takim samym terminie, tj. do 26 czerwca 2020 r.

Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl Inne maile nie będą przyjmowane przez system. Każdy student po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej.

Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2021/2021 znajduje się TUTAJ. Przed złożeniem podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat: I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci zrekrutowani na I rok (2020/2021) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od sierpnia do września (terminy zostaną ogłoszone w sierpniu na stronie Biura Spraw Studenckich, Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych).
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”. Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz numer konta do wpłat zostaną podane na niniejszej stronie 1 lipca 2020 r.

Podania o akademik rozpatruje Samorząd Studentów, pok. 270, ul. Podchorążych 2, nr telefonu do Samorządu: 12 662 6119, e-mail: samorzad@up.krakow.pl

Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl


Akademiki na rok 2019/2020

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2019/2020. W tym celu powinni w terminie od 9 lipca do 2 sierpnia lub od 2 do 16 września 2019 r. złożyć stosowne podanie. Podanie dla studentów przyjętych na studia dostępne jest TUTAJ. Podanie dla studentów lat starszych dostępne jest TUTAJ.

Studenci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia we wrześniu, podania powinni składać w terminie od 2 do 16 września 2019 r.

Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 270, ul. Podchorążych 2, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00 (nr telefonu do Samorządu: 12 662 6119).

Ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności (zarówno I roku, jak i lat starszych), podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie: www.bon.up.krakow.pl

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 440 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”. Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków),

nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy)

kwota: 440 zł

tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta

 

Zestawienie dokumentów dotyczących przyznawania miejsc w domach studenckich:
 • Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów I roku studiów I i II stopnia i jednolitych mgr – TUTAJ.
 • Zasady przydzielenia miejsc w domach studenckich dla studentów I roku studiów I i II stopnia – TUTAJ.
 • Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich dla studentów I roku – TUTAJ.
 • Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów lat starszych – TUTAJ.
 • Zasady przydzielenia miejsc w domach studenckich dla studentów lat starszych – TUTAJ.
 • Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich dla studentów lat starszych – TUTAJ.