Przejdź do treści

Informacja o wnioskach

Szanowni Państwo

 

informujemy, że termin przyjmowania wniosków o stypendia upłynął w dniu 8 października 2021 r. o godzinie 24:00. Termin ten był zakomunikowany w informacji zamieszczonej na naszej stronie w dniu 12 lipca 2021 r. Ze względu na formę składania wniosków i sytuację epidemiczną, powyższy termin był ostateczny i nie będzie przedłużany.

 

Jednocześnie informujemy, że najpóźniej do dnia 15 października 2021 r. mogą Państwo przesyłać na naszego maila (stypendia@up.krakow.pl) m.in. skany załącznika nr 5 dotyczącego zwiększenia z tytułu zamieszkania wraz ze skanem umowy najmu oraz ewentualne inne dokumenty, które Państwo powinni dosłać do już złożonych wniosków o stypendium socjalne.

 

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora, w kontaktach z Uczelnią należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl Nie dotyczy to tylko osób przyjętych na studia, które nie posiadają jeszcze uczelnianego adresu e-mail.

 

Prosimy, aby w treści przesyłanych maili pisali Państwo, co przesyłają (jednym, dwoma zdaniami) i obowiązkowo podpisywali się imieniem i nazwiskiem oraz wpisywali: rok i kierunek studiów, stopień studiów, formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz swój numer albumu (nie dotyczy osób z pierwszego roku, które nie znają jeszcze numeru albumu). Pozwoli to na sprawny obieg dokumentów.

 

Planowany termin ogłoszenia wyników przydziału stypendiów oraz pierwszych wypłat to, tak jak co roku, 30 listopada 2021 r. (zgodnie z regulaminem, pierwsze stypendium zostanie wypłacone z wyrównaniem za październik). Zaznaczamy, że informacje na temat złożonych wniosków w systemie Wirtualnej Uczelni zaczną pojawiać się dopiero w drugiej połowie listopada. Wcześniej w Wirtualnej Uczelni w zakładce „Stypendia” nie będzie żadnych danych i jest to sytuacja całkowicie normalna.

 

UWAGA: Studenci, którzy zostali przyjęci na studia w październiku lub osoby, które z innych nadzwyczajnych przyczyn, nie zdążyli złożyć wniosku w terminie, a chcieliby jeszcze taki wniosek złożyć, proszone są o indywidulny kontakt z nami na maila: stypendia@up.krakow.pl

 

Dział Spraw Studenckich i Karier