Przejdź do treści

Kontakt

Informujemy, że od 2 do 13 sierpnia 2021 roku wszystkie budynki oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie będą zamknięte dla stron. W związku z tym, w powyższym terminie nie będzie możliwości dodzwonienia się do Działu Spraw Studenckich i Karier, a na nadesłaną w tym okresie korespondencję mailową, zaczniemy odpowiadać po 13 sierpnia 2021 r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dział Spraw Studenckich i Karier

Pokoje nr 14 – 16

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

tel: +48 12 662 60 39
tel: +48 12 662 60 40
tel: +48 12 662 67 20

e-mail: stypendia@up.krakow.pl

UWAGA (!!!): Ze względu na zagrożenie związane z zakażeniem koronawirusem (SARS-CoV-2), Dział Spraw Studenckich i Karier nie prowadzi bezpośredniej obsługi studentów i doktorantów w formie wizyt osobistych w biurze. Preferujemy kontakt telefoniczny: 12 662 6039, 12 662 6040 lub mailowy: stypendia@up.krakow.pl

W wyjątkowych (!!!) przypadkach istnieje możliwość osobistej wizyty w Dziale Spraw Studenckich i Karier (w takim przypadku, student lub doktorant bezwzględnie powinien przyjść z założoną maseczką zakrywającą usta i nos, bez osób towarzyszących). Taką wizytę student lub doktorant powinien wcześniej umówić, dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 na numer telefonu Działu Spraw Studenckich i Karier: 12 662 6039 lub 12 662 6040 – otrzyma wtedy informację o dacie i godzinie, kiedy zostanie przyjęty. Każda taka wizyta jest odnotowywana w dzienniku wizyt. Studenci lub doktoranci są umawiani na wizyty w odstępach 30-minutowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00. Student powinien zgłosić się do pokoju nr 16, przy ul. Podchorążych 2. Informujemy, że student podczas wizyty powinien posługiwać się własnymi narzędziami piśmienniczymi, takimi, jak np. długopis, kartka papieru, formularz itp. Podczas wizyty nie można prowadzić rozmów telefonicznych. Do biura może przyjść osoba wyłącznie zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Do biura nie może przyjść osoba, która przebywa w domu/mieszkaniu z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.