Przejdź do menu Przejdź do treści

Terminarz Doktoranci

Informacja o terminie składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, ubiegających się o to świadczenie od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (nie dotyczy Szkoły Doktorskiej), którzy nie składali wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w październiku...

Akademiki na rok 2021/2022

Harmonogram kwaterowania na rok 2021/2022 - TUTAJ Akademiki na rok 2021/2022. IV tura przyjmowania wniosków. Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 w...

Akademiki na rok 2020/2021 (druga tura)

Informujemy, że przez całe wakacje, do 30 września 2020 r., wszyscy doktoranci, w tym osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej, mogą składać wnioski o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domu studenckim...