Przejdź do treści

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwesytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Od 2002 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie działa Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 2005 roku funkcję tę pełni dr Małgorzata Trojańska. Od stycznia 2009, wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, rozpoczęło działalność Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
Z usług biura mogą skorzystać studenci i doktoranci  oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Adres Biura ds. Osób Niepełnosprawnych:

DS. „Za Kolumnami”, pok. 16
30-150 Kraków,
ul. Armii Krajowej 9a

tel: +48 12 662 66 70
e-mail: bon@up.krakow.pl
https://bon.up.krakow.pl