Przejdź do menu Przejdź do treści

Pomoc dla studentów z Ukrainy

Drodzy Studenci i Studentki z Ukrainy,
w związku z rosyjską agresją na Ukrainę informujemy, że wszyscy studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, bez względu na posiadane obywatelstwo, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać zapomogę pieniężną z funduszu stypendialnego.

Przez trudną sytuację życiową, uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi, należy rozumieć ogół warunków (na przykład materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (na przykład pożarem, klęską żywiołową, wojną), utrata stałego źródła dochodu i inne.

Wniosek o zapomogę można złożyć wypełniając formularz online -> TUTAJ

Istnieje również możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego oferowanego przez Zespół Wsparcia „Peer Support”, który działa w ramach Działu Spraw Studenckich -> szczegóły dostępne są TUTAJ

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony dotyczącej pomocy studentom z Ukrainy -> TUTAJ

Pamiętaj, nie jesteś sam.