Przejdź do treści

Akademiki na rok 2021/2022

Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r. Podania o akademik przyjmowane będą tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/74  Do logowania do usługi należy użyć tej samej nazwy użytkownika i hasła, co podczas logowania do systemu Wirtualna Uczelnia. Podanie należy wypełnić w terminie od 1 do 15 czerwca 2021 r. Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób. Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl. Inne maile nie będą przyjmowane przez system. Każdy student po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody.

W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych:
I, II roku studiów pierwszego stopnia;
I roku studiów drugiego stopnia;
III roku studiów pierwszego stopnia 3,5-letnich;
I, II, III, IV roku studiów jednolitych magisterskich oraz wszyscy doktoranci.

Tegoroczni maturzyści oraz studenci rekrutujący się na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia podania będą składali w terminie sierpniowym oraz wrześniowym.

Pod linkiem: http://samorzad.up.krakow.pl/…/ZalacznikNr2_DS_starsze… znajduje się skala punktowa do rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022.
Termin ogłoszenia przydzielonych miejsc: 19 czerwca 2021 r.
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która następnie w dniu zakwaterowania do akademika będzie zaliczona na poczet opłaty kaucyjnej za miejsce w domu studenckim.
Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”.
Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”.
Szczegóły dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz numer konta do wpłat zostaną podane na stronie Samorządu Studentów w dniu 19 czerwca 2021 r. Podania o akademik rozpatruje Samorząd Studentów, pok. 48 B, ul. Podchorążych 2, nr telefonu do Samorządu: 12 662 6118, e-mail: samorzad@up.krakow.pl
Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl
Podania o akademik dla doktorantów rozpatruje Szkoła Doktorska, ul. Podchorążych 2, pok. 31C, nr telefonu: 12 662 6441, e-mail: szkola_doktorska@up.krakow.pl