Przejdź do treści

Informacja o terminach składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora w terminie od 8 do 31 marca 2021 r.
UWAGA: Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, 1,5 – letnich następujących kierunków: I i II rok edukacji – techniczno – informatycznej, I i II rok gospodarki przestrzennej oraz I rok informatyki, to jest studentów, którzy rozpoczynają studia lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Biuro Spraw Studenckich informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), przyjmowanie wniosków o wszystkie rodzaje stypendiów na rok akademicki 2020/2021 realizowane jest w 100% drogą elektroniczną – za pomocą formularzy on-line, dostępnych na niniejszej stronie.

Studenci wyżej wymienionych roczników i kierunków, wnioski o stypendia (socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych) na rok akademicki 2020/2021 powinni składać w terminie od 8 do 31 marca 2021. r. Ze względu na formę składania wniosków i sytuację epidemiczną, powyższy termin jest ostateczny i nie będzie przedłużany.

Podczas składania wniosków należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl Nie dotyczy to tylko osób przyjętych na studia, które nie posiadają jeszcze uczelnianego adresu e-mail.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium socjalne, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego, następnie zapoznanie się z wykazem podstawowych dokumentów oraz informacją dotyczącą obowiązku dołączenia skanu zaświadczenia z OPS. Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany (pdf.) wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student.

Wszystkie załączniki do wniosku o stypendium socjalne dostępne są w zakładce „Regulamin Stypendialny”. Przypominamy, że każdy ma inną sytuację materialną i rodzinną i nie zawsze wszystkie załączniki będą potrzebne. Dlatego tak ważne jest bardzo dokładne zapoznanie się z załącznikiem nr 1, gdyż pozwoli to Państwu na sprawne przygotowanie dokumentacji do wniosku. Potrzebne załączniki, powinni Państwo wydrukować, czytelnie wypełnić i podpisać lub w niektórych przypadkach dać do podpisania członkom najbliższej rodziny, a następnie tak wypełnione dokumenty powinni Państwo zeskanować i dołączyć podczas wypełniania wniosku on-line. Preferujemy, aby załączniki oraz inne dokumenty urzędowe skanowali Państwo do pliku pdf. i jako pdf. załączali do wniosku. Prosimy nie wykonywać zdjęć dokumentów, ani zdjęć załączników, gdyż bardzo często nie ma możliwości sprawnego wydrukowania takich formatów, zdjęcia mogą być niewyraźne itd. Powyższe wynika z naszego doświadczenia zebranego podczas przyjmowania wniosków on-line o zapomogi jednorazowe. Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku.

Formularz on-line wniosku o stypendium socjalne dostępny jest TUTAJ

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie §20 i §21 regulaminu stypendialnego, a następnie przygotowanie skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w formacie pdf.). Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student.

Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku.

Formularz on-line wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępny jest TUTAJ

STYPENDIUM REKTORA:

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium rektora, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie §22 i §23 regulaminu stypendialnego, a następnie – w przypadku posiadania dodatkowych osiągnięć (naukowych, sportowych lub artystycznych) – przygotowanie skanów dokumentów, które potwierdzają Państwa osiągnięcia. Preferujemy, aby wszelkie dokumenty skanowali Państwo do pliku pdf. i jako pdf. załączali do wniosku. Prosimy nie wykonywać zdjęć dokumentów, gdyż bardzo często nie ma możliwości sprawnego wydrukowania takich formatów, zdjęcia mogą być niewyraźne itd. Powyższe wynika z naszego doświadczenia zebranego podczas przyjmowania wniosków on-line o zapomogi jednorazowe. Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku. Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany (pdf.) wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student.

Formularz on-line wniosku o stypendium rektora dostępny jest TUTAJ