Przejdź do treści

Akademiki na rok 2020/2021 (druga tura)

Informujemy, że przez całe wakacje, do 30 września 2020 r., wszyscy doktoranci, w tym osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej, mogą składać wnioski o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domu studenckim na rok akademicki 2020/2021. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), podania o akademik przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na niniejszej stronie (Menu->Wnioski). Elektroniczny formularz podania o akademik należy wypełnić w terminie do 30 września 2020 r. Osoby, które wypełnią wniosek wcześniej, odpowiednio wcześniej otrzymają potwierdzenie przydzielenia miejsca w akademiku. Prosimy więc nie czekać do 30 września, lecz w miarę możliwości wypełnić wniosek wcześniej.

Doktoranci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób (elektroniczny formularz dedykowany dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności) i w takim samym terminie, tj. najpóźniej do 30 września 2020 r.

Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl lub imię.nazwisko@doktorant.up.krakow.pl Inne maile nie będą przyjmowane przez system. Tylko osoby przyjęte na pierwszy rok do Szkoły Doktorskiej mogą posłużyć się swoim prywatnym adresem e-mail. Każdy doktorant po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej.

Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody.
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy niezwłocznie dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”. Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków),
nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy),
kwota: 445 zł
tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko doktoranta

Doktoranci, którzy otrzymali przydział do DS. „Akropol” (Miasteczko Studenckie AGH) mają obowiązek niezwłocznego zarejestrowania się w informatycznym systemie centralnego rozdziału miejsc MS.AGH , który dostępny jest pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

Podania o akademik rozpatruje Samorząd Doktorantów, pok. 48 A, ul. Podchorążych 2, e-mail: doktor@up.krakow.pl

Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl